Groener en duurzamer bouwen aan het fundament van morgen

BEGROEIING >

Groene wanden en daken hebben een toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving. Ze reguleren de temperatuur van het gebouw en verkoelen de binnenstad (Heat island effect), het werkt akoestisch en het heeft estethisch een meerwaarde. Ook houden de groene wanden een groot deel van het regenwater vast, waardoor er vertraging ontstaat in de piekafvoer. De vraag is of de groene wand in de toekomst ook gezien kan worden als de blauwe wand, waarvan de hydrologische prestaties een bijdrage leveren aan het stedelijk waterbeheer. Ieder jaar ontstaan er steeds meer problemen door de klimaatveranderingen.

DUURZAAMHEIDSVOORDELEN >

TEMPERATUUR & ISOLATIE >

Een groene wand warmt niet op en verdampt water. Dit vermindert de warmte in de binnenstad aanzienlijk tijdens extreme droogte. De groene wand heeft ook een isolerende werking en zorgt voor een flinke energiebesparing. Dit geeft een enorme besparing op het verkoelen van het gebouw.

WATER >

De groene wand kan regenwater bufferen, verdampen en sterk vertragen tijdens piekafvoer. Bij een normale gevel stroomt het water direct naar beneden waardoor er overbelasting ontstaat bij afvoerplekken. Het riool wordt hierdoor deels ontlast. Daarnaast wordt het water opgenomen in het substraat dat voeding geeft aan de beplanting.

MILIEU >

De groene wand fungeert als een biofilter waarin CO2 wordt gebonden, fijnstof geabsorbeerd, vermindering van geluidsoverlast en zorgen voor reiniging van regenwater. Ook tijdens het produceren staat het milieu centraal door gebruik te maken van hergebruikte materialen.

BIODIVERSITEIT >

De gevel biedt plaats aan ontwikkeling van flora en fauna. Vogels kunnen zich nesten, bijen en vlinders kunnen hun leefgebied aanzienlijk vergroten.

 

 

NATUURLIJKE UITSTRALING & WAARDEVERMEERDERING VASTGOED >

De wand beschermt de gebouwconstructie tegen thermische invloeden en fijnstof belasting. Naast het technische aspect geeft de groene wand een duidelijke vermeerdering van het vastgoed door de landelijke werking. De groene wand is het ultieme maatregel om het gebouw te vergroenen op een circulaire manier in een transformatie traject.

RUIMTEBESPARING >

Om de stad groener te maken is het gebruik van groene wanden en daken de volgende stap. De verticale tuin zorgt voor kostbare ruimtebesparing. Hierdoor worden ongekende mogelijkheden gecreëerd.

 

 

DUURZAAM VERGROENEN >

Door gebruik te maken van de groene wanden draag je bij volgens de Cradle to Cradle principes. Hiermee wordt een fundamentele en baanbrekende stap vooruit gezet op het milieugebied. De groene wanden zorgen voor credits bij ondere BREEAM en LEED beoordelingen.

NIEUWS

BENIEUWD NAAR DE BEGROEIDE WAND?