2 September 2021
Wat is een begroeide wand? >

Draagt een Begroeide Wand bij aan de klimaatadaptatie?

Beton is een veelzijdig bouwmateriaal, maar heeft een significante CO2-voetafdruk. Holcim streeft ernaar om CO2-uitstoot bij betonproductie te reduceren tot, uiteindelijk, nul. Daarnaast werkt Holcim aan circulaire bouwmethodes (betonrecycling en alternatieve brandstoffen). Er is veel onderzoek naar levensduur en duurzaamheid van beton. De bevindingen nemen we mee bij de ontwikkeling van een prefab betonproduct dat bijdraagt aan het oplossen van klimaatuitdagingen. Dit waterdoorlatende en begroeide beton voldoet aan technische en ecologische eisen die klimaatadaptatie ons stelt. De begroeide wand reduceert de warmte in de binnenstad, buffert regenwater, fungeert als biofilter, zorgt als verticale tuin voor waardevolle ruimtebesparing en bevordert biodiversiteit.

Hoe is een Begroeide Wand opgebouwd?

De begroeide wand is opgebouwd uit twee lagen. De eerste laag is een constructieve betonlaag. De tweede laag bestaat uit poreus beton (substratum). De samenstelling van het substratum is divers en kan bestaan uit minerale gesteenten met open poriën, gerecyclede materialen en organische stoffen. Het substraat kan ook bestaan uit de oorspronkelijke lokale bodem. De keuze voor het substraat wordt bepaald door de waterdoorlatendheid, gewichtsbelasting, de beschermende werking voor de wand en de geschiktheid voor het vegetatietype. Zo moet het substraat voldoende water kunnen vasthouden, want in deze laag komt de vegetatie tot stand.

Waar kan je een Begroeide Wand toepassen?

De begroeide wand bestaat uit prefab betonelementen die zowel in de (woning)bouw als in de infrastructuur sector kunnen worden toegepast. De technologie erachter is nog in ontwikkeling. We zullen beginnen bij infrastructuurprojecten. Denk hierbij aan toepassingen bij bijvoorbeeld kademuren, geluidsmuren, stadsparken, brugpijlers, transformatorhuisjes, keerwanden en luchthavens. Later zal deze technologie ook toegepast worden in de (woning)bouw, bijvoorbeeld om verticale tuinen te creëren bij woningen, appartementen, vakantieparken, kantoren, utiliteitsbouw en distributiecentra.

Wat is de impact van een Begroeide Wand?

Met prefab beton heb je meer controle op het productieproces en kan je het beton onder optimale omstandigheden storten en laten uitharden. Daarna kan je onder geconditioneerde omstandigheden de wand laten begroeien. Prefab beton is sneller te produceren, waardoor het totale bouwproces versneld kan worden en er minder impact is op de omgeving. En laten we met het oog op circulair bouwen niet vergeten dat de begroeide wand voornamelijk uit mineraal materiaal bestaat, dat uitermate geschikt is voor circulair gebruik.

Welke voordelen heeft een Begroeide Wand?

Er zijn veel interessante voordelen aan de begroeide wand, en we ontdekken er vast nog meer. Groene wanden hebben een geweldige toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving en voor de biodiversiteit. Een begroeide wand fungeert als biofilter, reguleert de temperatuur van het gebouw en verkoelt de binnenstad. Ook akoestisch en esthetisch bieden ze voordelen. Begroeide wanden houden een deel van het regenwater vast, waardoor er vertraging ontstaat in de piekafvoer. De verticale tuin zorgt ook voor kostbare ruimtebesparing, waarmee we ongekende mogelijkheden creëren. Begroeide wanden kunnen ons helpen baanbrekende stappen vooruit te zetten op milieugebied.

Is er behoefte aan een Begroeide Wand?

Klimaatverandering veroorzaakt allerlei problemen in de stedelijke omgeving. Daarom voeren overheden een actief stimuleringsbeleid voor groene daken en wanden, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en belastingvoordeel. Op Europees niveau wordt steeds meer via wetgeving gestuurd op de aanleg van begroeide daken en wanden. Voorlopig loopt Nederland qua vergroening nog flink achter op de buurlanden, maar nu ook vastgoedeigenaren en ontwikkelaars de voordelen beginnen te zien, zal ons land vast snel groener worden. Het is belangrijk dat de economische en maatschappelijke voordelen van groen snel uitstijgen boven de extra bouw- en beheerkosten.